Bán hạt rệp dùng nối dây điện thoại hay  nối dây mạng lại với nhau, 1 Túi 200 hạt, tăng cường khoảng cách liên lạc cho dây mạng hay dây điện thoại

Hạt rệp, Hạt rệp nối dây điện thoại


Hạt rệp, Hạt rệp nối dây điện thoại


Trang: 12
Sản phẩm cùng loại
Trang: 12