Dây nguồn C13 C14, C19 C20, cáp nguồn C13 C14 C19 C20 chất lượng lõi đồng nguyên chất

Dây nguồn C13 C14, C19 C20 là một trong những phụ kiện vô cùng cần thiết khi kết nối nguồn giữa các thiết bị như bộ lưu điện UPS, máy tính, server máy chủ. Dây nguồn C13 C14 C19 C20 chất lượng lõi đồng nguyên chất, tiết diện lõi 1,5 mm – 2,5 mm rắt chắc chắn, thích hợp sử dụng cho mạng máy chủ

1 2 Tiếp
Hộp nối âm bàn, âm sàn sino amigo
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen