Dây nhảy quang single mode, simplex, duplex patch cord quang singlemode, multimode SC- SC, LC -LC, LC -SC, FC-SC

 
Hộp nối âm bàn, âm sàn sino amigo
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen