Tổng đại lý cung cấp thiết bị ghi hình, Card ghi hình USB, HDMI, SVIDEO/AV, VGA cao cấp

 
Hộp nối âm bàn, âm sàn sino amigo
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen