Thông tin chi tiết kìm bấm mạng 3 chức năng

  • Bấm cáp đầu mạng
  • Tuốt dây mạng
  • Cắt dây mạng

Kiểu đầu cắm

  • Kìm Bấm đầu mạng chuẩn 8P8C
  • Kìm Bấm đầu mạng chuẩn 6P6C
  • Kìm Bấm đầu mạng chuẩn 4P4C
  • Kìm Bấm đầu mạng chuẩn RJ45
  • Kìm Bấm đầu mạng chuẩn RJ12
  • Kìm Bấm đầu mạng chuẩn RJ11
Kìm bấm dây mạng 3 chức năng

Kìm bấm dây mạng 3 chức năng rất phù hợp với sinh viên thực hành bấm dây mạng. Đến với Newlink để mua sản phẩm này với mức giá rẻ nhất.

 Kìm bấm dây mạng 3 chức năng
Kìm bấm dây mạng 3 chức năng
Kìm bấm dây mạng 3 chức năng

Trang: 12345
Sản phẩm cùng loại
Trang: 12345