Xem sơ đồ chỉ đường

THC Computer 
Hộp nối âm bàn, âm sàn sino amigo
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen