Cung cấp đầu đọc thẻ đa năng, Đầu đọc thẻ nhớ SSK, Đầu đọc thẻ nhớ Unitek

 
Thanh Đấu nối, Thanh Đấu nối Patch Panel 24 Port Chân đồng
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen