Đầu chụp mạng, đầu bịt mạng, bootcolor chụp mạng cat5, cat6, cat6A, cat7 Commscope. AMP. LS Cao cấp

Đầu chụp mạng, Đầu chụp RJ45, đầu bịt mạng, bootcolor chụp mạng cat5, cat6, cat6A, cat7 Commscope. AMP. LS cao cấp 
Thanh Đấu nối, Thanh Đấu nối Patch Panel 24 Port Chân đồng
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen