Bộ dụng cụ làm quang, dao cắt quang, bút soi quang, máy test cáp quang

Cung cấp Dụng cụ làm quang, kìm tuốt sợi quang, đầu nối quang, dây nhảy quang, dao cắt quang, bút soi quang, máy test cáp quang
Thanh Đấu nối, Thanh Đấu nối Patch Panel 24 Port Chân đồng
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen