Bán dây chuyển đổi 1 đầu (Mini)DisPlayPort sang 1 đầu HDMI, DVI, VGA, Audio (AV)

 
Thanh Đấu nối, Thanh Đấu nối Patch Panel 24 Port Chân đồng
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen