Bán dây chuyển đổi 1 đầu (Mini) DisPlayPort sang 1 đầu HDMI, DVI, VGA, Audio (AV) Unitek, Ugreen chính hãng

 
Thanh Đấu nối, Thanh Đấu nối Patch Panel 24 Port Chân đồng
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen