Card chuyển Đổi PCI, PCI Express, Card chuyển đổi PCI Express sang 2 Port com , Card PCI-E ghi hình AV, Svideo AverMedia C725


Thanh Đấu nối, Thanh Đấu nối Patch Panel 24 Port Chân đồng
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen