Bộ nhận Receiver LKV373A kéo dài HDMI 100-120m Lenkeng

Bộ nhận Receiver LKV373A kéo dài HDMI 100-120m Lenkeng

Bộ nhận Receiver LKV373A kéo dài HDMI 100-120m Lenkeng

Bộ nhận Receiver LKV373A kéo dài HDMI 100-120m Lenkeng

Bộ nhận Receiver LKV373A kéo dài HDMI 100-120m Lenkeng

 
Mô hình kết nối khuếch đại 120m tín hiệu HDMI qua cáp mạng cat5/cat6 - 1 đầu truyền ra 4 màn hình


Bộ nhận Receiver LKV373A kéo dài HDMI 100-120m Lenkeng 
Trang: 12345
Sản phẩm cùng loại
Trang: 12345