Đặc điểm thông số sản phẩm Sạc, Alapter Sony 19,5V-4,7A

Newlink.com.vn - Là Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm sạc, ALapter Sony Vaio cao cấp, hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế, Bạn có thể sạc cả ngày vẫn không nóng sạc
Alapter sony vaio Input :100-240V/ 50-60hz
Sạc Sony vaio      outPut: 19,5V-4,7A
Xuất sứ: china
Bảo Hành : 12( 1 đổi 1)

MÔ HÌNH TƯƠNG THÍCH

 
 
 
SONY VAIO PCG-FR series
 
Sony Vaio PCG-FR100, PCG-FR102, PCG-FR105, PCG-FR130, PCG-FR130U, PCG-FR150, PCG-FR215E, PCG-FR215H, PCG-FR215M, PCG-FR215S, PCG-FR285M, PCG-FR295MP, PCG-FR33 / B, PCG-FR415, PCG-FR415B, PCG-FR415M, PCG-FR415S, PCG-FR415SM, PCG-FR495EP, PCG-FR55 / B, PCG-FR55E, PCG-FR55E / B, PCG-FR77 / B, PCG-FR77E / B, PCG-FR780
 
SONY VAIO PCG-GRS series
 
Sony Vaio PCG-GRS, PCG-GRS100, PCG-GRS150, PCG-GRS150K, PCG-GRS150P, PCG-GRS170, PCG-GRS170P, PCG-GRS175, PCG-GRS250, PCG-GRS515M, PCG-GRS515SP, PCG-GRS515SP / R, PCG-GRS515SPR, PCG-GRS55 / B, PCG-GRS614MK, PCG-GRS614MP, PCG-GRS615SK, PCG-GRS615SP, PCG-GRS700K,
 
SONY VAIO PCG-GRX series
 
PCG-GRX, PCG-GRX102 / P, PCG-GRX315MK, PCG-GRX315MP, PCG-GRX316G, PCG-GRX316MK, PCG-GRX316MP, PCG-GRX316SK, PCG-GRX316SP, PCG-GRX415MK, PCG-GRX415MP, PCG-GRX416G, PCG-GRX416SK, PCG-GRX416SP, PCG-GRX500, PCG-GRX501, PCG-GRX51 / BP
PCG-GRX510, PCG-GRX510K, PCG-GRX510P, PCG-GRX515G, PCG-GRX516MD, PCG-GRX516SP, PCG-GRX52 / GB, PCG-GRX520, PCG-GRX520K, PCG-GRX520P, PCG-GRX530, PCG-GRX530K, PCG-GRX530P, PCG-GRX550, PCG-GRX550K, PCG-GRX550P, PCG-GRX560, PCG-GRX560K, PCG-GRX560P, PCG-GRX570, PCG-GRX570K, PCG-GRX570P, PCG-GRX580, PCG-GRX580K, PCG- GRX580P, PCG-GRX590, PCG-GRX590K, PCG-GRX590P, PCG-GRX590R, PCG-GRX590RP, PCG-GRX600, PCG-GRX606, PCG-GRX615G, PCG-GRX615S, PCG-GRX616MK, PCG-GRX616MP, PCG-GRX616SK, PCG-GRX616SP, PCG-GRX626, PCG-GRX626P, PCG-GRX650, PCG-GRX650P
PCG-GRX670, PCG-GRX670K, PCG-GRX670P, PCG-GRX690, PCG-GRX690K, PCG-GRX690P
PCG-GRX707, PCG-GRX72, PCG-GRX727, PCG-GRX81G / P, PCG-GRX90 / P, PCG-GRX91G / P
PCG-GRX92G / P
 
SONY VAIO VGN-E Series
 
Sony Vaio VGN-E, VGN-E50B / B, VGN-E50B / D, VGN-E50B / S, VGN-E51B / D, VGN-E51B / S, VGN-E70B / B
VGN-E70B / S, VGN-E71B / S, VGN-E81B / B, VGN-E91B / B
SONY VAIO VGN-FZ series
 
Sony Vaio VGN-FZ11L, VGN-FZ11M, VGN-FZ11S, VGN-FZ11Z, VGN-FZ130, VGN-FZ130E, VGN-FZ130E / B, VGN-FZ140, VGN-FZ140E, VGN-FZ140E / B, VGN-FZ140N, VGN-FZ140N / B, VGN-FZ145, VGN-FZ145E, VGN-FZ145E / B, VGN-FZ150, VGN-FZ150E, VGN-FZ150E / B, VGN-FZ150E / BC, VGN-FZ160, VGN-FZ160E, VGN- FZ160E / B, VGN-FZ180, VGN-FZ180E, VGN-FZ180E / B, VGN-FZ18E, VGN-FZ18M, VGN-FZ190
VGN-FZ190E, VGN-FZ190E / B, VGN-FZ190N, VGN-FZ19VN, VGN-FZ21E. VGN-FZ21M, VGN-FZ21S, VGN-FZ21Z
 
SONY VAIO PCG-NV ​​series
Sony Vaio PCG-NV, PCG-NV100, PCG-NV105, PCG-NV105 / 109, PCG-NV106, PCG-NV107, PCG-NV108, PCG-NV109, PCG-NV109M, PCG-NV170, PCG-NV170P, PCG- NV190, PCG-NV190P, PCG-NV200
PCG-NV205, PCG-NV205A, PCG-NV209, PCG-NV290, PCG-NV309, PCG-NV55E / B, PCG-NVR23
 
SONY VAIO PCG-R505 series
Sony Vaio PCG-R505, PCG-R505BF, PCG-R505D, PCG-R505DCP, PCG-R505DF, PCG-R505DFK, PCG-R505DFP, PCG-R505DL, PCG-R505DLK, PCG-R505DLP, PCG-R505DMH, PCG-R505DS, PCG-R505DSK, PCG-R505DSP, PCG-R505Dx, PCG-R505E, PCG-R505EC, PCG-R505ECK, PCG-R505ECP
PCG-R505EL, PCG-R505ELK, PCG-R505ELP, PCG-R505ES, PCG-R505ESK, PCG-R505ESP, PCG-R505Ex, PCG-R505G, PCG-R505GC, PCG-R505GCK, PCG-R505GCP, PCG-R505GL, PCG- R505GLK, PCG-R505GLP
PCG-R505JL, PCG-R505MF, PCG-R505OM, PCG-R505TE, PCG-R505TEK, PCG-R505TF, PCG-R505TL, PCG-R505TS, PCG-R505TSK
 
SONY VAIO PCG-R600 series
 
PCG-R600, PCG-R600HEK, PCG-R600HEP, PCG-R600HEPD, PCG-R600HFK, PCG-R600HFP, PCG-R600HMK, PCG-R600HMKD, PCG-R600HMP, PCG-R600HMPD, PCG-R600MEP, PCG-R600MF
PCG-R600MX
 
SONY VAIO VGN-A Series
 
Sony Vaio VGN-A115B, VGN-A115M, VGN-A115S, VGN-A115Z, VGN-A317, VGN-A317M, VGN-A317S, VGN-A397XP, VGN-A417, VGN-A417M, VGN-A417S, VGN-A497XP, VGN-A517, VGN-A517B, VGN-A517M, VGN-A517S, VGN-A617, VGN-A617B, VGN-A617M, VGN-A617S
 
 
 
SONY VAIO VGN-FJ series
 
Sony Vaio VGN-FJ, VGN-FJ170, VGN-FJ170 / B, VGN-FJ180P, VGN-FJ180P / G, VGN-FJ180P / L, VGN-FJ180P / R, VGN-FJ180P / W, VGN-FJ1S, VGN- FJ1S / L, VGN-FJ1S / W, VGN-FJ1Z / W, VGN-FJ270
VGN-FJ270 / B, VGN-FJ270P, VGN-FJ270P / B, VGN-FJ290, VGN-FJ290P1 / B, VGN-FJ290P1 / G, VGN-FJ290P1 / L, VGN-FJ290P1 / R, VGN-FJ290P1 / V, VGN-FJ290P1 / W, VGN-FJ57SP, VGN-FJ58SP
 
SONY VAIO VGN-C1 series
 
Sony Vaio VGN-C1, VGN-C1 / G, VGN-C1 / P, VGN-C1 / W, VGN-C140G / B, VGN-C150P / B, VGN-C190P / H, VGN-C1S / G, VGN- C1S / P, VGN-C1S / W, VGN-C1Z / B,
 
SONY VAIO VGN-C Series
 
VGN-C220E / H, VGN-C240E / B, VGN-C250N / B, VGN-C291NW / H, VGN-C2S, VGN-C2S / G, VGN-C2S / H
VGN-C2S / L, VGN-C2S / P, VGN-C2S / W, VGN-c2z, VGN-c2z / B
 
SONY VAIO VGN-AX series
 
Sony Vaio VGN-AX, VGN-AX570, VGN-AX570G, VGN-AX580, VGN-AX580G
 
 
 
 
 
 
SONY VAIO VGN-BX
Sony Vaio VGN-BX, VGN-BX194VP, VGN-BX195EP, VGN-BX195VP, VGN-BX195XP, VGN-BX196VP, VGN-BX196XP, VGN-BX197XP, VGN-BX295VP, VGN-BX297XP, VGN-BX394VP, VGN-BX396VP, VGN-BX396XP, VGN-BX41VN, VGN-BX41XN, VGN-BX51VN, VGN-BX51XP, VGN-BX541, VGN-BX541B
VGN-BX543, VGN-BX543B, VGN-BX546, VGN-BX546B, VGN-BX670P, VGN-BX675P, VGN-BX740NW, VGN-BX740P, VGN-BX740PS, VGN-BX740PW, VGN-BX760NS, VGN-BX760P, VGN- BX760PS
SONY VAIO VGN-CR Series
VGN-CR11S, VGN-CR11S / L, VGN-CR11S / P, VGN-CR11S / W, VGN-CR11Z, VGN-CR11Z / R, VGN-CR120E, VGN-CR140E / B, VGN-CR140N / B, VGN- CR150E / B, VGN-CR190E, VGN-CR19VN / B, VGN-CR19XN / B
VGN-CR21E / L, VGN-CR21E / P, VGN-CR21E / W, VGN-CR21S, VGN-CR21S / L, VGN-CR21S / P, VGN-CR21S / W, VGN-CR21Z, VGN-CR21Z / N, VGN-CR21Z / R, VGN-CR29XN / B
 
SONY VAIO VGN-FS Series
 
Sony Vaio VGN-FS, VGN-FS115B, VGN-FS115M, VGN-FS115Z, VGN-FS15GP, VGN-FS15SP, VGN-FS15TP
VGN-FS18GP, VGN-FS18SP, VGN-FS195VP, VGN-FS215M, VGN-FS25GP, VGN-FS25SP, VGN-FS28GP, VGN-FS28SP, VGN-FS35SP, VGN-FS38SP, VGN-FS415E, VGN-FS415W, VGN- FS485B, VGN-FS500
VGN-FS500P, VGN-FS500P12, VGN-FS515H, VGN-FS520, VGN-FS520B, VGN-FS530, VGN-FS530B, VGN-FS540, VGN-FS540P, VGN-FS550, VGN-FS550KIT1, VGN-FS570, VGN- FS620, VGN-FS620 / W
VGN-FS625, VGN-FS625B, VGN-FS625B / W, VGN-FS630, VGN-FS630 / W, VGN-FS635, VGN-FS635B, GN-FS635B / W, VGN-FS640, VGN-FS640 / W, VGN- FS645, VGN-FS645P, VGN-FS645P / H, VGN-FS660
VGN-FS660 / W, VGN-FS675, VGN-FS675P, VGN-FS675P / H, VGN-FS680, VGN-FS680 / W, VGN-FS690, VGN-FS715, VGN-FS730, VGN-FS730 / W, VGN- FS730W, VGN-FS740, VGN-FS740 / W, VGN-FS740W
VGN-FS742, VGN-FS742 / W, VGN-FS742W, VGN-FS745P, VGN-FS745P / H, VGN-FS750, VGN-FS750P / W, VGN-FS755P / H, VGN-FS760 / W, VGN-FS770, VGN-FS770 / W, VGN-FS775, VGN-FS775P / H, VGN-FS780, VGN-FS780 / W, VGN-FS780W, VGN-FS790, VGN-FS790BA / BZ, VGN-FS840, VGN-FS840 / W, VGN-FS875
VGN-FS875P, VGN-FS875P / H, VGN-FS8900, VGN-FS8900P, VGN-FS8900P3, VGN-FS8900P4, VGN-FS8900P5, VGN-FS920, VGN-FS950
 
SONY VAIO VGN-N Series
 
Sony Vaio VGN-N, VGN-N120, VGN-N120G, VGN-N120G / W, VGN-N130, VGN-N130G, VGN-N130G / B, VGN-N130G / W, VGN-N130P, VGN-N130P / B, VGN-N150, VGN-N150G, VGN-N150G / W, VGN-N150P
VGN-N150P / B, VGN-N160, VGN-N160G, VGN-N160G / W, VGN-N170, GN-N170G, VGN-N170G / T, VGN-N170G / W, VGN-N220, VGN-N220E, VGN- N220E / B, VGN-N220E / W, VGN-N230, VGN-N230E, VGN-N230E / B, VGN-N230E / T, VGN-N230E / W, VGN-N250, VGN-N250E, VGN-N250E / B, VGN-N250N, VGN-N250N / B, VGN-N270, VGN-N270E / T, VGN-N270E / W, VGN-N29VN / B, VGN-N31M, VGN-N31M / W
VGN-N31S / W, VGN-N31Z / W, VGN-N320, VGN-N320E, VGN-N320E / B, VGN-N320E / W, VGN-N330, VGN-N330E, VGN-N330E / B, VGN-N330N, VGN-N330N / B, VGN-N350, VGN-N350E / B, VGN-N350E / T
VGN-N350E / W VGN-N350N, VGN-N350N / B, VGN-N370, VGN-N370E / B, VGN-N370E / T, VGN-N370E / W, VGN-N38E / W, VGN-N38Z / W, VGN -NR11M / S, VGN-NR11S / S, VGN-NR11Z / S, VGN-NR11Z / T, VGN-N11S / W, VGN-N19VP / B
 
 Sạc Láp tốp,ALapter Sony 19,5V-4,7ASạc Láp tốp,ALapter Sony 19,5V-4,7ASạc Láp tốp,ALapter Sony 19,5V-4,7A
Trang: 12
Sản phẩm cùng loại
Trang: 12