Cung cấp dây nhảy cat6A cat7 các loại

Dây nhảy COMMSCOPE/AMP/LS/Ugreen Cat6A/cat7 - Patch cord COMMSCOPE/AMP/LS/Ugreen Cat6/cat7

Hộp nối âm bàn, âm sàn sino amigo
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen