Dây nguồn máy tính PC, Dây nguồn dùng cho láp tốp, Dây nguồn PDU, Dây nguồn C13-C14, Dây nguồn C19, Dây nguồn C19-C20

 Dây nguồn máy tính PC, Dây nguồn dùng cho láp tốp, Dây nguồn PDU, Dây nguồn C13-C14, Dây nguồn C19, Dây nguồn C19-C20 - Lõi đồng nguyên chất.
Thanh Đấu nối, Thanh Đấu nối Patch Panel 24 Port Chân đồng
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen