Dây nguồn máy tính PC, Dây nguồn dùng cho láp tốp, Dây nguồn PDU, Dây nguồn C13-C14, Dây nguồn C19, Dây nguồn C19-C20

 Dây nguồn máy tính PC, Dây nguồn dùng cho láp tốp, Dây nguồn PDU, Dây nguồn C13-C14, Dây nguồn C19, Dây nguồn C19-C20 - Lõi đồng nguyên chất. Dây nguồn 3Gx1.0mm2, 3Gx1,5mm2, 3Gx 0.75mm2 dài 1,5m, 1,8m,3m Chính hãng 
Thanh Đấu nối, Thanh Đấu nối Patch Panel 24 Port Chân đồng
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen