Hạt mạng cat5, cat6, Hạt mạng cat6, cat7 module plug bọc kim

 
Thanh Đấu nối, Thanh Đấu nối Patch Panel 24 Port Chân đồng
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen