Cáp điện thoại 2 đôi 4 lõi, cáp điện thoại Vinacap, Cáp điện thoại sino , Cáp điện thoại treo , luồn cống 10, 20, 30, 40, 50 đôi,100 đôi

Cáp điện thoại 2 đôi 4 lõi, cáp điện thoại Vinacap, Cáp điện thoại sino, Cáp điện thoại treo, cáp điện thoại luồn cống 10, 20, 30, 40, 50 đôi, 100 đôi, 200 đôi 
Cáp điện thoại
Thanh Đấu nối, Thanh Đấu nối Patch Panel 24 Port Chân đồng
Cung cấp cáp HDMI unitek, Cáp hdmi Ugreen